• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon


Kurset er individuelt rettet mot deg/dere og deres og deres spørsmål, ønsker og

behov og holdes hjemme hos deg/dere. Kurset egner seg for
gravide og deres ledsagere fra svangerskapsuke 32. Både

førstegangs- og flergangsfødende vil ha nytte av et slikt kurs.

Hovedinnholdet i kurset er:
• Den siste fasen av svangerskapet og hormonenes betydning for fødselsstart
• Forventninger

• Parforhold i endring
• Fødselen ulike faser og ulike former for smertelindring
• Avslapping og bevegelse – hvordan bruk av pusten og bruk av bevegelse kan
  virke smertelindrende
• Ulike stillinger gjennom fødselsprossessen og når babyen skal fødes
• Timene etter at babyen er født – hva fremmer bonding/tilknytning?

 

Fødselsforberedende kurs //

Neste kurs //

Ta kontakt på telefon eller mail for info om neste kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påmelding: ctruls@online.no 

  

Datoer for kurs 2022- ta kontakt.