top of page

HVORDAN VIRKER AKUPUNKTUR?

 

Akupunktur er en flere tusen år gammel behandlingsform som tar utgangspunkt i at alt tilstreber balanse. På samme måte som naturen, er også menneskekroppen en helhet hvor alt er gjensidig avhengig av hverandre.

Kroppen har i utgangspunktet selv evnen til å opprettholde balansen, men trenger av og til hjelp for å gjenskape harmoni. Ubalanser ligger til grunn for både emosjonelle og fysiske plager.

Lang tids erfaring og nyere forskning viser at akupunktur er en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger.
 

LITT OM FORSKNING

 

• Ved kvinneklinikken på universitetssykehuset i Mannheim i Tyskland ble det foretatt en studie på 878 ukompliserte svangerskapsforløp.
I studien så man at livmorhalsen flatet seg fortere ut hos kvinnene som fikk fødselsforberedende akupunktur. I tillegg fikk livmormunnen en traktlignende form, noe som betyr at modningsprosessen skjer hurtig. For kvinnene som fikk fødselsforberedende akupunktur gikk åpningsfasen av fødselen fortere, og dermed ble også fødselen kortere.

 

• På universitetssykehuset i Heidelberg, fikk 329 kvinner med ukompliserte svangerskap ukentlig behandling fra uke 36 og fram til fødselen. Resultatet viste at spesifikk akupunktur kan forårsake endringer i livmorhalsen, og riene så ut til å være bedre koordinert hos disse kvinnene. Resultatet ble mer effektive rier, og dermed kortere fødsel.

 

 

 

Fødselsforberedende akupunktur, også kalt modningsakupunktur, er en forebyggende akupunkturbehandling som benyttes for å gjøre den gravide kvinnen mer forberedt til den forestående fødselen. Flere forskningsstudier har vist at akupunkturbehandling har en gunstig effekt på fødselen. Blant annet kan stimulering av bestemte punkter gi endringer i livmoren slik at fødselsforløpet blir kortere. I tillegg vil du få en kropp som er bedre rustet til å takle fødselens påkjenninger. Jordmødre rapporterer om færre tilfeller av keisersnitt, mindre bruk av epidural bedøvelse og færre igangsatte fødsler.

Vi starter gjerne med fødselsforberedende akupunktur fra uke 34, men det
er også mulig å starte nærmere termin. De fleste får behandling én gang per
uke, men behandlingsforløpet kan gjerne legges opp individuelt etter behov.
Akupunktur er en ikke-medikamentell behandlingsform, og er helt trygt for
den gravide og for barnet i magen. Målet er å gradvis modne mormunnen
 

Fødselsforberedende akupunktur //

 

 

 

frem mot termin, styrke livmoren og løsne spenninger i korsrygg og bekken. Da vil kvinnen ha de beste forutsetningene når hun går i fødsel.

Mot slutten av svangerskapet opplever dessuten mange kvinner plager som mangel på energi, halsbrann, tett nese, søvnproblemer, hevelser i kroppen og lett engstelse. I tillegg til den fødselforberedende akupunkturen, vil vi behandle andre plager etter behov og ønske. Akupunktur handler om helhetlig behandling. Vi erfarer at når slike plager reduseres får kvinnene økt livskvalitet, og et bedre grunnlag for å gå inn i fødsel og barselstid.

 

bottom of page