top of page
Oda på Scenen_edited
Anja får oxytocinprisen 2021_edited_edited
DSC_8419
Kerstin Uvens Moberg
Michel Odent på scenen 2
DSC_8407
Jon_p%25C3%2583%25C2%25A5_F%25C3%2583%25
Union%20Scene%20julestjerne_edited
F%C3%83%C2%B8dselsFestivalen2018__starte
%C3%83%C2%98stfold_jordm%C3%83%C2%B8dren
Vikeke_p%C3%83%C2%A5_F%C3%83%C2%B8dselsF
Flotte_folk_på_FødselsFestivalen_2018.
Et_knippe_bidragsytere_FødselsFestivale
Doula%20foreningen%20stand_edited
Barnmorsketeamet_fra_Gøteborg_på_Føds
Lunsj_p%C3%83%C2%A5_F%C3%83%C2%B8dselsFe
NSF%20Jordmorforbundet%20og%20Helene%20N
Pause blant utstillerne 2018

 FødselsFestivalen 2025
Jordmorkunst er fag, kvinnekamp, etikk og estetikk

Mandag 24 februar 2025

Mer informasjon om innhold og foredragsholdere kommer i august 2024. Imens kan du lese om forrige konferanse her:
Ps: FødselsFestivalen2023 finnes i opptak og kan ses for en liten sum penger dersom du er interessert. Ta kontakt på ctruls@online.no for informasjon

På FødselsFestivalen2023 tar vi et etisk, faglig og juridisk dypdykk inn i fødselsomsorgen. 

23 års erfaring har vist meg at kvinner som blir gravide og skal føde har overraskende få muligheter, valg og rettigheter i praksis. Det handler i hovedsak om hvordan tilbudet er organisert og, ikke minst, hvordan prosedyrer og anbefalinger presenteres og vektlegges  for kvinnen.

Det kan være alt fra tilbud om oppfølging i svangerskapet til tilbud om inngrep i fødsel. "Alle" er enig om at det skal foreligge et informert samtykke, men dersom informasjonen uteblir og samtykket handler om å overtales til å takke ja, så forsvinner muligheten til å ta et informert valg.

Kan det være at organiseringen av tjenesten bidrar til å vanskeliggjøre tillit mellom helsepersonell og kvinnen og hennes familie? Det snakkes mye om at den gravide/fødende/barslende kvinnen må ha tillit til helsevesenet. Hva om det er sånn at helsevesenet ikke har tillit til kvinnen? De mulige konsekvensene av manglende tillit begge veier er mange: Kvinnene beskriver at deres behov ikke imøtekommes - de opplever mistillit i forhold til egen kunnskap om egen kropp, fødsel og babyen i magen. Overdiagnostisering og overbehandling - for sikkerhets skyld - er et økende problem. Noen kvinner opplever å bli presset til å akseptere inngrep de ikke ønsker. Jordmors autonomi er under økende press. Hva gjør det med jordmora og jordmorhåndtverket når tid og mulighet til refleksjon rundt egne opplevelser og arbeidsforhold forsvinner? 

Foredragsholdere som har takket ja til å komme er:  Hermine Hayes-Klein; Amerikansk jurist spesialisert på menneskerettigheter. Amali Lokugamage; britisk obstetriker med fokus på kvinners rettigheter og hvordan faglighet presenteres. Corine Verhoeven, Jordmor og forsker med fokus på respekt i fødselsomsorgen (og det motsatte når blant annet tilliten forsvinner) Julianne Joakimsen Rydberg, historiker med fokus på Matrescence som beskrives som den biologiske, psykologiske, fysiske, sosiale, politiske og åndelige forandringen som skjer i en kvinne når hun blir mamma. Johanne Sundby; gynekolog og professor i samfunnsmedisin. Cathrine Trulsvik, jordmor, leder i BirthRights Norge og arrangør av FødselsFestivalen. Julika Hudson, Jordmor og doktorgradstudent - forsker på informert samtykke og selvbestemmelse hos gravide og fødende. Dr Kathryn Gutteridge er jordmor med lang fartstid fra UK. Hun brenner for jordmor-omsorg med kvinnen og familien i sentrum der fag og individuell tilrettelegging er i fokus.

"Årets FødselsFestivalen2023 inviterer til et grundig etisk og juridisk dypdykk inn i fødselsomsorgen. Hva er kvinners og helsepersonells rettigheter og plikter i forbindelse med fødsel? Hvordan etableres tillit? Viktigheten av tillit for å kvalitetssikre tjenesten. Hvem bestemmer hva som er faglig forsvarlig? Hva innebærer begrepene "informert samtykke" og "nødrett" i fødsels-sammenheng? Kan vi dra inn menneskerettighetene i fødselsomsorgen? Kan vi snakke om "Me-too" i fødselsomsorgen?"

Oda Weider-Krog

Fantastiske Oda Weider-Krog vil være vår eminente konferansier i år som tidligere.

Oda er pedagog, samfunnsdebattant, forfatter og skaper av podkasten Familieliv. Hun har to døtre og er bosatt i Oslo. Podkasten har hun drevet siden mars 2018, med et fokus påmelding å skape mer åpenhet rundt mental helse, relasjoner, foreldrelivet og kvinnehelse. Høsten 2022 debuterte hun med boken Å bli mamma, som idag er oversatt til dansk. Oda har et brennende engasjement for kvinnehelse, fødselsomsorg og likestilling. Hun formidler refleksjoner og meninger om morskap, kvinneliv og småbarnstilsværelsen i kronikker, debatter på TV og radio, og lager innhold på Instagram @odaweiderkrog. Dette blir tredje år på rad med Oda som konferansier på Fødselsfestivalen. Familieliv podkast: https://podcasts.apple.com/no/podcast/familieliv/id1362144119 Å bli mamma - med favnen full av ansvar og hjertet fullt av kjærlighet: https://cappelendamm.no/_a-bli-mamma-med-favnen-full-av-ansvar-og-hjertet-fullt-av-kjarlighet-oda-weider-krog-9788202661458

Oda Weider-Krog på scenen_edited_edited_edited.jpg
NSF_faggruppe+jordmor+720+pix.jpg
Logo Den norske jordmorforening.jpg

Den norske jordmorforening

Æresgjest på FødselsFestivalen2023

Brit Oline Forberg_edited.jpg

Jeg er veldig stolt over å kunne fortelle at Årets hedersgjest og mottaker av Oxytocinprisen 2023 er Brit Oline Forberg. 

Hun er drivkraften bak og en av grunnleggerne av Barselhagen og ABC-enheten i Oslo som så dagens lys på Aker sykehus for drøyt 25 år siden. I tillegg var hun prosjektleder for Føderiket i Oslo.

Hun har kjempet hardt i mange år for kvinners rett til å ta informerte valg om så vel fødemåte som fødested. Ved å stå side om side med kvinner i denne kampen, er hun med på å styrke jordmødres autonomi og integritet langs veien.

Hun har vært jordmor siden 1977 og har siden tatt en rekke tilleggsutdanninger til glede og nytte for jordmorfaget og jordmorkunsten. Hennes mål har alltid vært å legge til rette for best jordmorpraksis - basert på forskning, kunnskap og erfaring. Dette er, etter min mening, en kvinne som fortjener stor oppmerksomhet for jobben hun har gjort. Derfor ønsker jeg å hedre Brit med OXYTOCINPRISEN 2023 som deles ut på #fødselsfestivalen2023 den 4 september på Union Scene i Drammen

Mennesker trenger mennesker #peopleneedp

Mennesker trenger mennesker

HÅP duo 5 - Foto Birgitta Eva Hollander_small_edited.jpg

Åsmund Seip  og Hoanna kommer for å formidle det HÅPET vi har for en stadig bedre fremtid for kvinnene, barna og familiene. "HÅP er det kunstneriske møtet mellom spoken word-artisten Poesimedisin og musiker/låtskriver Hoanna. Duoen fant hverandre gjennom sitt engasjement for psykisk helse og en felles søken etter å forstå mennesket som en del av naturen.

Når verden står til knes i tunge ting og faenskap, er det tid for å lære av jorda. HÅP er et unikt møte mellom poesi og musikk som går rett inn i dritten, roter ærlig rundt og kommer ut på den andre siden med kompostert gull og en inderlig kjærlighet for det livet vi tross alt har. HÅP er en konsertforestilling om annerledeshet, tilhørighet og hvordan frøene vi sår viser at det alltid er håp.

DAGENS PROGRAM

08.00 – 08.30 Registrering, kaffe og te

08.30 – 08.40 Velkommen v/ Oda Weider-Krog

08.40 – 09.10 Cathrine Trulsvik. Jordmor. Om retningslinjer, faglig uenighet og kvinners rett til medbestemmelse, informasjon og valg

09.10 - 09.55 Hermine Hayes- Klein. Advokat og grunnlegger av Human Rights in Childbirth

09.55 –10.25 Julika Hudson. Jordmor fra Irland - Kan utfordringer rundt informert samtykke ses i sammenheng med obstetrisk vold?

09.25 - 09.30 Visning av trailer til Bunadsgeriljaen

10.30 –11.00 PAUSE

11.00 –11.45 Amali Lokugamage, Obstetriker, om faglighet og bruk og misbruk av retningslinjer og prosedyrer; "Birth: Evidence risk and autonomy"

11.45 –12.15 Julianne Joakimsen Rydberg. Historiker. Om matrescence; den biologiske, psykologiske, fysiske, sosiale, politiske og åndelige forandringen som skjer i en kvinne når hun blir mamma.

12.15 –12.45 Johanne Sundby. Obstetriker og professor i samfunnsmedisin. Om kvinnehelse i et historisk og globalt perspektiv

12.45 –13.35 LUNSJ

13.35 –13.55 HÅP v/ Åsmund Seip og Hoanna; Om annerledeshet, tilhørighet og hvordan frøene vi sår viser at det alltid er håp.

13.55 –14.10 Overrekkelse av årets OXYTOCINPRIS til jordmor Brit Oline Forberg

14.10 –14.50 Kathryn Gutteridge, Jordmor, UK "Midwives - the hand that rocks the cradle"

14.50 –15.30 Corine Verhoeven, Jordmor, UK og Nederland Respekt og tillit i fødselsomsorgen

15.30 - 15.40 Oda Weider-Krog om boka "Å bli mamma"

15.40 - 15.50 Berit Mortensen, jordmor om boka Barselbrølet – hvor går vi videre?

15.50 –16.10 PAUSE

16.10 –16.50 Paneldebatt med foredragsholderne – diskusjon m/spørsmål fra salen

16.50 –17.00 Avslutning

.

continuity of care.png
Barnmorsketeamet_fra_Gøteborg_på_FødselsFestivalen2018.jpg
DSC_8407.jpg

Litt om årets forelesere:

Hermine_edited.jpg

Hermine Hayes-Klein

I have been passionate about justice, civil rights, and sexual and reproductive rights since the beginning of my studies at the University of Chicago. One of my law school professors, Barry Alberts, inspired me to see how lawyers can use advocacy to take legal burdens off of clients’ shoulders and to speak on their behalf in the language of the law. These concepts still motivate me as an attorney.

After law school, I worked at law firms in New York City and Connecticut, before starting my own practice in 2003. My law practice focused on LGBTQ rights, family law, and art law, until I moved to The Netherlands in 2007. From 2008 – 2012, I taught International Law at The Hague University in The Hague, where I was also the Director of the Research Center for Reproductive Rights at the Bynkershoek Institute.  

After giving birth to my two sons in the woman-centered Dutch maternity care system, I began to focus my research on how women are treated during childbirth in maternal health systems around the world. I learned that women’s fundamental human rights are routinely violated in maternity care systems. The disrespect and abuse of women during childbirth is an issue that was just beginning to attract the attention of the feminist movement, and I was inspired to support the activism and legal advocacy necessary to make women’s rights a reality during childbirth. In 2012, before moving back with my family to the US, I led the organization of the first global Human Rights in Childbirth conference at The Hague University.

I became licensed to practice law in Oregon in 2013 and have represented clients in family law, midwifery, and birth rights cases ever since. From 2013-2016, I organized five additional international conferences of maternity care stakeholders to discuss various aspects of human rights in childbirth. Through these undertakings, I learned from many amazing people who were working on different aspects of maternal healthcare around the world. Since 2017, I have focused my practice on legal advocacy in the state of Oregon, while continuing to consult on cases and with organizations in states and countries around the world. 

When I am not working, I enjoy life in the beautiful Oregon with my family and our dog, Bella. I love to cook, spend time with my fast-growing boys, and learn gardening. 

Amali Lokugamage UCL.jpg

Amali Lokugamage

is a consultant obstetrician and gynaecologist and an honorary associate professor, Institute of Women’s Health, UCL, London, UK. Amali has worked across the boundaries of art, education and care in profound ways. She has been a long-standing advocate in respectful maternity care, human rights in healthcare, equality/diversity and decolonisation with particular interest in power imbalances as well as hierarchical versus nomadic thinking in the context of global health and the Anthropocene. Amali has authored two books on birth: The Heart in the Womb and Within the Pregnant Pause. As a medical educator she has won several educational awards such as a UCL Excellence in Medical Education award in 2015, a UCL Education award in 2019 and a team UCL Provost Inclusion Award in 2020. She regards patient engagement/patient experience as essential in sculpting of health services. She is a Board Director of the International MotherBaby Childbirth Organisation (IMBCO) which is an organisation that partnered with FIGO to produce the respectful maternity care International Childbirth Initiative (ICI). The ICI is concerned with global maternal safety which is grounded in human rights and kindness and compassion as well as supportive working environments for staff.

Julianne_edited.jpg

Julianne Rydberg

er utdannet historiker med spesialisering i didaktikk og formidling. Hun er lektor, samfunnsdebattant, skriver på kontoen @historiskmorskap, og er grunnlegger av portalen Morskapssirkelen som støtter kvinner i deres matrescence.

Matrescence beskrives som den biologiske, psykologiske, fysiske, sosiale, politiske og åndelige forandringen som skjer i en kvinne når hun blir mamma.

Julianne brenner for et samfunn som verner om mødre, og bruker sin utdannelse til å spre kunnskap om matrescence, og hvordan vi kan bruke historien for å løfte mødres status. Juliannes egen traumatiske fødsel, møtet med et presset helsevesen og fødselsdepresjon ble drivkraften til arbeidet hun gjør nå.

Corine_edited.jpg

Corine Verhoeven

Corine is working as a Professor of Midwifery at the University of Nottingham. Besides that, she works as an associate professor at the department of Midwifery Science, Amsterdam UMC. Next to this, she is a practicing midwife in Maxima Medical Centre in Veldhoven.

At the department of Midwifery Science, Amsterdam UMC, she is leading the research on evaluation of maternity and/or midwifery care. Her own research focus is on optimising physiological labour and birth and on client involvement, she does, however, emphasize other research to improve care for women. In her opinion it is important for all women to have a positive childbirth experience. Achieving this should be the challenge for all maternity care providers.

After graduating with distinction in clinical epidemiology from the master Evidence Based Practice at the University of Amsterdam (UvA) in 2007, she completed her PhD in 2013. For her master thesis she received the Bertie Huidekoper prize. As a researcher Corine has expertise in both qualitative and quantitative research, including systematic reviews; she published over 75 articles international peer-reviewed journals.

Furthermore, she initiated the Childbirth Network program. The aim of this program is combining research, (clinical) practice and education, i.e. by building a network of academic midwifery practices. Currently, there are six PhD-projects within the Childbirth Network, four of the PhD students are being supervised by Corine. In addition, she supervises four more PhD-students and she has supervised three students who already completed their PhD.

Johanne Sundby_edited.jpg

Johanne Sundby

Det er med stor glede og stolthet jeg kan presentere enda en foredragsholder på #FødselsFestivalen2023

Johanne er født i 1951, hun er utdannet gynekolog og er professor i samfunnsmedisin. Hun forsker på temaer innen global kvinnehelse og sensitive temaer i reproduktiv helse som infertilitet, abort, prevensjon, vold, seksualitet, omskjæring, fødsler og mødredødelighet. Hun ledet NOU om kvinners helse i Norge, og har undervist og veiledet i medisinerstudiet, på en mastergrad i internasjonal helse og på PhD nivå.

Jordmor+Asker+Cathrine+Trulsvik mindre størrelse_edited.jpg

Cathrine Trulsvik

Cathrine er jordmor fra 2000, hun er daglig leder i BirthRights Norge og arrangør av FødselsFestivalen

Fra 2000 og fram til 2011 har hun jobbet på diverse fødeavdelinger samt helsestasjoner

Hun forlot det offentlige i 2011 - hovedsakelig på grunn av arbeidsmiljø og begrensninger som gikk ut over fagligheten, autonomien og integritet

Hun startet privat praksis høsten 2011 og ble med i Jordmorteamet kort tid etterpå.

Der ble det 5 år og ca 200 planlagte hjemmefødsler før driften ble lagt ned av økonomiske årsaker.

Cathrine fikk begrenset autorisasjon i desember 2016, etter å ha støttet fødekvinner i valg utenfor retningslinjene

Cathrine har i hele sin jordmor karriere jobbet for mer autonomi –både for gravide, fødende - og barselkvinner OG for jordmødre.

Julika Hudson.jpg

Julika Johanna Hudson

Julika is a third year PhD Candidate at the School of Nursing and Midwifery at Trinity College. Originally from Germany she holds a BA in Social Science and a MSc in Urban Geography both from the Universiteit Utrecht in the Netherlands. She completed her BSc in Midwifery at Trinity College in 2014. She is a Trinity Scholar. She worked as midwife in Dublin before getting a 1252 PhD Scholarship in 2021 and an Ussher Fellowship in 2022. Her PhD study is a Grounded Theory Study on informed consent and refusal of treatment in pregnancy and birth in post-Repeal Ireland and she has a multidisciplinary supervision team with Prof Joan Lalor from the School of Nursing and Midwifery, Dr Andrea Mulligan from the School of Law (both at Trinity College Dublin) and Prof Soo Downe from the School of Community Health and Midwifery at UCLAN in the UK. Julika’s interests include Human Rights in Childbirth and Midwifery Research. She is also a member of the COST Action 18211 Devotion regarding Birth Trauma.

KG blog photo.jpeg

Dr. Kathryn Gutteridge

My career began in 1974 originally as a nurse and then a neonatal nurse until I was able to start my long-held wish to be a midwife.  I was one of the first consultant midwives in the UK and was fortunate to be elected chair of the Consultant Midwives Forum for 5 years. It is a role that I love and believe passionately in.  I was a consultant midwife originally at University Hospital of Leicester but more recently at Sandwell & West Birmingham NHS Trust where I retired from clinical practice in 2018.  The pinnacle of that role was designing and developing Serenity and Halcyon Birth Centres to bring the very best of midwifery care to women who used maternity services in inner city Birmingham.  Both these gold standard services were recognised locally and nationally in 2013 being awarded the RCM Normal Birth Award.  We achieved so much for the women there who have so little and at least for their birthing day we were able to give them the very best of midwifery.  I believe that strong and consistent leadership is the key to midwifery care and I am an advocate of midwives recognising their own worth and potential.

 As part of my Masters in Science I trained as a practicing psychotherapist.  I have a great interest in the emotional impact of childbirth; in part due to my own mothering experiences and research. I have worked closely with women to understand this phenomenon and researched emotional transition to motherhood.  I set up one of the first midwife led services for women with a history of trauma, this service is still in situ today.  I registered my PhD at Bournemouth University but after 5 years due to the death of my daughter and my sister I withdrew however my interest in fear and birth is as keen today as then.

 Raising awareness for maternal mental health and particularly women surviving sexual abuse, as a survivor of child sexual abuse I co-founded Sanctum Midwives in 2000 campaigning for and educating around maternity care and sexual abuse.  I have worked for many years raising awareness around the issues of maternal mental health and supporting both women and all those who work in maternity care situations.  I believe positive mental health is the cornerstone to mothering and self-fulfilment. In recognition of my work in this area I was awarded an honorary doctorate in science at Worcester University – a great honour. Further to this I was humbled to be awarded another Honorary Doctorate of Science at London City University in January of this year, once again a great honour.

 I have published widely in peer review journals but also in many books.  My latest book publication is ‘Understanding Anxiety, Worry and Fear in Childbearing Women’ which I edited and wrote 4 chapters.  I am currently writing on the issues of child and adult female sexual abuse and its implications; this book is due in January 2024.

I was RCM President from 2017 until 2021 being elected by my peer midwives. It was a great honour to serve midwifery in this way but also to be part of history.  During my time as President, I was able to meet many more midwives and thank them for all of the work and care they provide. 

 I am now Associate Professor of Health & Midwifery influencing the next generation of midwives for our profession.  I teach and hopefully inspire so that our profession grows and does not stand still.

Pause blant utstillerne 2018.jpg
Alle videoer

Alle videoer

bottom of page