top of page

Tanker om fødselsomsorg i korona-tider

Mine tanker om hvorfor det kan være lurt å tenke alternativt om fødselsomsorg i disse korona-tider.

COVID-19 forårsaket av koronaviruset, er et helt nytt virus som vi må håndtere med største respekt. Våre helsemyndigheter følger WHO sine anbefalinger og holder seg og oss oppdatert kontinuerlig. Ny informasjon og nye anbefalinger kommer fortløpende. I denne artikkelen står det mye nyttig og oppdatert informasjon pr 15.03.20 https://theconversation.com/coronavirus-while-pregnant-or-giving-birth-heres-what-you-need-to-know-133619?fbclid=IwAR36r88OxpjsEjuwLCJin09al6C4R8rhnojNOz-5o0vrb5tUm7AruZV_SsM

Da det nå er stort press på helsepersonell og ekstremt viktig å organisere helsetilbudet på en effektiv og fornuftig måte; både med tanke på faglige kloke valg og smittevern har jeg forslag til hvordan fødselsomsorgen kan organiseres annerledes i tiden framover.

Flere steder i verden tar fagfolk til orde for å øke tilbudet om fødsler ved frittstående fødesentre/fødestuer samt hjemmefødsel til kvinner som er tidligere friske, har et ukomplisert svangerskap med en frisk baby i hodeleie ved fødselsstart OG selv er friske ved fødselsstart. Det virker logisk på meg at friske mennesker bør holdes unna sykehus eller steder der det er samling av flere mennesker med ukjent smittestatus.

Det virker også logisk at de som jobber på sykehusene skal konsentrere seg om de som kommer dit fordi de er syke og trenger hjelp og behandling.

Det er helt klart at det finnes mange kvinner som av ulike grunner både ønsker og har behov for å føde på sykehus til tross for større smittefare der enn hjemme. Disse skal så klart ivaretas. Målet må da være at de er på sykehuset så kort tid som mulig samtidig som de får god og trygg oppfølging.

Det er ikke sånn at gravide og fødende på sykehus ikke blir godt tatt vare på. Det blir de absolutt. Nå som før. Faktisk vil en fødeavdeling være et av de tryggeste stedene å være på i et sykehus. Her vet vi at alle som jobber er friske og smittevernet og kunnskap om smitte er det aller beste.

Men mitt poeng er at det er ikke sikkert alle fødsler trenger å foregå på sykehus - spesielt nå når det er høy aktivitet blant alle helsearbeidere og stort trykk på alle sykehus.

Det er et økende antall kvinner den siste uka som har etterspurt å få være hjemme under fødsel. Jeg mener det vil være samfunnsnyttig å også tilby disse kvinnene det de ønsker og har behov for.

I går leste jeg i VG om en kvinnes tanker om hvordan det å eventuelt måtte føde uten partner til stede ville oppleves. Det er lett å kimse av disse tankene for utenforstående. Det er lett å sette disse kvinnene i samme kategori som de som hamstrer eller reiser på hytta; det er jo bare å ta seg sammen og gjøre det som må gjøres, ikke sant? Men faktum er at; punkt 1 så er de en reell helserisiko for en del kvinner om de ikke har med partner. Helserisikoen ligger på det psykiske planet. Vi vet at psykisk helse påvirker fysisk helse. I fødsel har det en soleklar sammenheng; fødselsfremgang er avhengig av at kvinnen føler seg trygg og ivaretatt. På det viset produserer hun optimalt med oxytocin som i sin tur gir rier og fremgang i fødsel. Omvendt vil stress og uro produsere adrenalin som dermed hemmer oxytocinproduksjonen med det resultat at fødselen stopper opp.

Punkt 2 så er det mulig å gjøre noe med dette om vi er villige til å tenke annerledes og ta imot råd fra de som har noen.

Kvinnen i VG-artikkelen kom med forslag om å selv-isolere seg, partner og eventuelt barn, de siste 3 ukene før termin. God ide!

Min ide er å organisere to eller flere erklært friske jordmødre utenfor sykehuset og utenfor tradisjonell helsestasjon. Deres jobb vil være å følge opp kvinner på slutten av svangerskapet, i starten på fødselen, eventuelt gjennom fødselen og i tiden etterpå.

Mange kvinner opplever lang latenstid (tiden fra første modningsri og fram til etablerte fødselsrier) og uro over dette. Det er en god ide at disse får trygghet fra en jordmor om at alt står bra til og at de kan fortsette å vente hjemme slik at de slipper «bomtur» inn på føden eller å være innlagt unødvendig lenge før fødsel. I hjemmet kan også jordmora observere at kvinnen og babyen har det bra og samle viktig informasjon som er nyttig for jordmødrene inne på sykehuset når kvinnen kommer dit for å føde. Når kvinnen er i aktiv fødsel kan jordmor enten følge henne inn til sykehuset der omsorgen overtas av jordmor på sykehuset, eller om kvinnen velger å fortsette å være hjemme med jordmor til stedet og føde hjemme når det er faglig forsvarlig. Uansett vil vi på denne måten holde friske mennesker unna sykehuset så lenge som mulig.

Alle gravide og fødende kvinner har behov for god og tett oppfølging. Uansett korona eller ikke. Fra før av har vi en nasjonal anbefaling om at denne gruppen skal kunne forholde seg til så få mennesker som mulig gjennom svangerskap-, fødsel-, og barseltid. Nettopp for å sikre god helse og at vi har mulighet til å være føre var ved utvikling av sykdom. I Storbritannia oppmuntrer «The Royal College of Midwives» myndighetene til å følge denne anbefalingen selv når helsevesenet er presset. https://www.bbc.com/news/uk-51925455?fbclid=IwAR1kHeQOT__ctPItuDK7zDdL0yAwV5mncpnS8BIV5Zocf69wof1I1c_3FB0Jordmødre jobber forebyggende og helsefremmende og samler således viktig informasjon om kvinnens, fosterets og nærmeste families helsetilstand ved kontinuitet i oppfølgingen fra samme jordmor/jordmorteam.

Det er skissert i anbefalingene fra helsedirektoratet/ FHI at kvinner bør reise hjem så fort som mulig etter fødsel – dette er også et smitteverntiltak i tillegg til å effektivisere tilbudet. Om et jordmorteam utenfor sykehuset er etablert, vil samme jordmor som passet på kvinnen før fødsel, komme etter fødsel og gjøre de vanlige oppfølgingsoppgavene hjemme som gjøres etter fødsel på barsel. (veie barnet, observere amming, ta diverse blodprøver ved behov osv).

I Norge, Norden og på verdensbasis er det forskning som viser at hjemmefødsel gitt visse kriterier, er like trygt som å føde på sykehus. Med siste ukers utvikling av koronavirus og smittesituasjonen på sykehus, er det mye som tyder på at det nå er tryggere å føde hjemme for denne gruppen kvinner. Igjen vil jeg understreke at det gjelder for kvinner som ønsker det og er friske ved fødselsstart. Her er link til gjeldende anbefalinger for kvinner som ønsker å føde hjemme: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjemmefodsel/Hjemmefødsel%20–%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf/_/attachment/inline/592f7374-ab8f-43f1-a121-3c23dfdf2d58:5d933c311d177f34ecc39f77f2e8b55e8f9e0bd9/Hjemmefødsel%20–%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf


Comments


Utvalgt innlegg
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page