Jon_p%25C3%2583%25C2%25A5_F%25C3%2583%25
Union%20Scene%20julestjerne_edited
F%C3%83%C2%B8dselsFestivalen2018__starte
%C3%83%C2%98stfold_jordm%C3%83%C2%B8dren
Vikeke_p%C3%83%C2%A5_F%C3%83%C2%B8dselsF
Flotte_folk_på_FødselsFestivalen_2018.
Et_knippe_bidragsytere_FødselsFestivale
Doula%20foreningen%20stand_edited
Barnmorsketeamet_fra_Gøteborg_på_Føds
Lunsj_p%C3%83%C2%A5_F%C3%83%C2%B8dselsFe
NSF%20Jordmorforbundet%20og%20Helene%20N
Pause blant utstillerne 2018

FødselsFestivalen2021 Jordmorkunst

  NY DATO for FødselsFestivalen er:

  Mandag 23 august 2021

Påmelding både til personlig oppmøte og LiveStreaming er nå mulig.

 

I år vil FødselesFestivalen invitere til årets mest lærerike «fødselsforberedende dag» Kvinner og menn, leger og doulaer, jordmødre og andre som jobber med kvinnehelse; dette blir tidenes mulighet til å få kunnskap om og se sammenhengen mellom jordmors utøvende kunst og kvinnens fødeevne. Hva fremmer fysiologiske fødsler? Hva trenger jordmor av kunnskap i sin visuelle «jordmorkoffert» for å kunne tilby kvinner og familier det aller beste innen jordmorkunst? Nå er det viktigere enn noen gang at jordmors kunst, kvalifikasjoner og kunnskap løftes opp, brukes og verdsettes i svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgen. 

Oda Weider-Krog.jpg

Til å lede oss trygt gjennom dagen har jeg fått selveste Oda Weider-Krog, kjent fra Familiepodden og Familieliv. 

NSF_faggruppe+jordmor+720+pix.jpg

Mennesker trenger mennesker #peopleneedp

Mennesker trenger mennesker

DAGENS PROGRAM

.

08.00 - 08.30   Registrering

08.30 - 08.40   Velkommen v/Oda Weider-Krog

08.40 - 09.30   Oxytocin v/Kerstin Uvens Moberg

09.30 - 10.15   "Can humanity survive socialized birth" v/Michel Odent

10.15 –10.30   Kaffepause

10.30 –11.10   Jordmorhåndtverk v/Kari Klocke

11.10 - 11.50   Hvordan bygge et godt foreldreskap v/ Kristin Håland

11.50 - 12.45   LUNSJ med utloddning av flotte premier

12.45 - 12.55   Appell ved Bunadsgeriljaleder Anja C Solvik   

12.55 - 13.25   En fødselshistorie v/ Mette Schjelderup.   

13.25 - 14.20   Obstetrisk vold v/Jeanette Engebretsen og Janne

                        Iversen

14.20 -14.25    Forfatter Astri Holm on boka "Restpekter kvinnene Styrk                              fødsels- og barselomsorgen

14.25 –15.00   Hva er #Bekkensjekken? v/Ingunn Backe Wennberg

15.00 - 15.20   Kaffepause Hvem har vunnet i lotteriet?

15.20 - 16.00   Syntetisk oxytocin. Bruk, misbruk og konsekvenser.

                        v/Kerstin Uvnes Moberg

16.00 - 16.30   Podcast med Janne Iversen og Jeanette Engebretsen                                  v/Oda Weider-Krog. 

16.30 - 17.00   Podcast med Michel Odent og Kerstin Uvnes Moberg 

                        v/Cathrine Trulsvik

                         

                        Spørsmål fra deltagerne

Litt om årets forelesere:

Michel Odent til FødselsFestivalen.jpg

Michel Odent, MD, has been in charge of the surgical unit and the maternity unit at the Pithiviers (France) state hospital (1962-1985). During many years he has been the only doctor in charge of about 1000 births a year. He is the author of the first article in the medical literature about the use of birthing pools (Lancet 1983), of the first article about the initiation of lactation during the hour following birth (1977),  and of the first article applying the ‘Gate Control Theory of Pain’ to obstetrics (1975). He coined the term “hormone of love” when mentioning oxytocin. He created the Primal Health Research database (www.primalhealthresearch.com). He has been a member of the Professional Advisory Board of La Leche League International for about 40 years.

Michel Odent is Visiting Professor at the Odessa National Medical University and Doctor Honoris Causa of the University of Brasilia.

Kristin_H%C3%83%C2%A5land_edited.jpg

Kristin Håland er jordmor og psykiatrisk sykepleier med PhD. Hun har jobbet ved Kompetansesenter for rus i Helse Sør (KoRus-Sør).i flere år og i januar 2021 begynte hun å jobbe som rådgiver ved StineSofieStiftelsen

Å bidra til å bygge et godt foreldreskap, - en jordmorkunst?

«Familien er den viktigste rammen rundt barns liv og utvikling. I familien skal barn få kjærlighet, trygghet til å være seg selv og støtte til å vokse og utforske verden på egenhånd. I familien legges grunnlaget for fremtidig samfunnsdeltagelse og overføring av verdier mellom generasjoner. Å støtte opp om familien som institusjon er derfor av stor betydning for regjeringen.» Sitat hentet fra «Trygge foreldre – trygge barn» Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018 -2021)

Svangerskap er en tid med muligheter for å starte utviklingen av et godt foreldreskap. Kanskje burde det også være en tid med avvikling av selvopplevd foreldreskap? Verdier, holdninger og handlinger overføres gjennom generasjoner. Hvordan benytter vi jordmødre oss av denne mulighets-tiden i arbeidet vårt?

Å bidra til at kommende foreldre kan sortere sine livserfaringer. Å bidra til at et lite menneske kanskje får en litt enklere livsvei å gå. Å bidra til at et barn kan oppleve seg forstått og elsket gjennom tryggere voksne. Det er vakker jordmorkunst!

Kerstin%20Uvnes%20Moberg_edited.jpg

Kerstin Uvnäs Moberg er lege og professor. Hennes spesialfelt er om oxytocinets helende effekter. Hennes visjon er å forbedre kvinners helse gjennom livets sykluser med kunnskap og medisin. 

Kari%20Klocke_edited.jpg

Jordmor Kari Klocke bor og jobber i Florø. Fra sin tid som jordmor på Ullevål ble hun interessert i det hun kaller Jordmorhåndtverket.

Hvordan bruker jordmor sine sanser, faglighet og observasjoner til å veilede kvinner i å bruke kroppens naturlige bevegelser gjennom fødselen?

Kvinners helse og fysiologi har vært Kerstin Uvnäs Mobergs spesialområde i over 30 år. Hun er en pionèr innen forskning om oxytocin og en av de første til å virkelig studere dets sosiologiske og fysiologiske effekter under graviditet, fødsel, ved amming og i kvinners menopause.

På FødselsFestivalen vil hun snakke om hvordan og hvorfor denne kunnskapen kan og må implementeres i svangerskaps-  fødsels- og barselomsorgen. I en tid der effektivitet, sparing og sentralisering av fødetilbudet stadig er en trussel for god fødselsomsorg, vil denne kunnskapen gi oss argumenter og redskaper i den videre debatten. 

Professor Mobergs publikasjoner kan leses her: http://www.kerstinuvnasmoberg.se/wp-content/uploads/2020/02/Listofpublications2020-1.pdf

Etter et dypdykk i internasjonal jordmor litteratur så jordmor Kari Klocke hvor lite hun kunne av selve jordmorkunsten. For å se hele bildet i en fødsel manglet hun spesialkunnskapen i både anatomi, fysiologi og hormonpåvirkning allerede fra grunnutdanningen.

Etter å ha fått mer forståelse for disse mekanismene og de eventuelle årsakene til avvikende fødselsforløp, fikk hun mer fokus på dette på fødestuen og ble tryggere på sin evne til å støtte mor i å bevege sin fødsel i riktig retning. Ikke minst ble hun bevisst på hvordan både hun og atmosfæren rundt henne kunne være selve årsaken til at en fødsel stoppet opp!

Kari mener at den erfaringsbaserte kunnskapen jordmødre innehar ikke får nok plass i dagens obstetrikk. Det fokuseres på at jordmødre skal bli svært gode i å tolke CTG, vurdere risiko og så klart håndtere ulike kriser. Dette er vi gode på. Nå er det på tide å gi rom for selve håndverket som kan bidra til at vi kan unngå mange av disse krisene i utgangspunktet.

Ingunn%20osteopat_edited.jpg
Jeanette og Janne.jpg

Jeanette Venås Engebretsen og Janne Iversen er begge jordmødre og sexologiske rådgivere. Jeanette jobber som jordmor og sexolog ved sykehuset Telemark, Janne jobber som jordmor ved sykehuset i Drammen og som universitetslektor ved jordmorutdanningen på USN.

Helst ønsker vi å benytte vår sexologiske kompetanse til å fremsnakke positiv seksualitet, men gjennom vår toårige videreutdanning i sexologi ved UiA måtte vi etter hvert erkjenne at det foregår situasjoner innen fødselsomsorgen som vi finner svært utfordrende. Våre refleksjoner har tidvis vært ordentlig smertefulle, nå ønsker vi dele noen av dem med dere. Eksempler på dette er; Hvor gode er vi egentlig på informert samtykke? Hvor går egentlig grensen mellom god praksis og obstetrisk vold? Hvordan er maktfordelingen i fødselsomsorgen når kvinner ønsker noe annet enn prosedyren sier at er «riktig»?

Mette Schjelderup.jpg

.Mette Schjelderup sitter i styret i Landsforeningen 1001 dager, en forening som arbeider for mental helse under svangerskap og etter fødsel. Mette kommer til Fødselsfestivalen for å dele sin fødselshistorie og rette fokus på psykiske fødselsskader.

Foto:Eva Helen Storm Hanssen

I 2016 fødte Mette sitt første barn. Journalen viser et langt fødselsforløp, men med et vellykket resultat etter hastekeisersnitt. Mor blir betegnet som ”sprek” postpartum. 

Det står derimot ingenting i journalen om at Mette opplevde at hensynet til hennes naturlige fødselsforløp ble underlagt hensynet til avdelingens kapasitet og prosedyre, at hun ble liggende alene i aktiv fødsel, og at både hun og mannen var livredde. Ni måneder etter fødselen blir Mette diagnostisert med PTSD som følge av fødselstraume. 

Hvem har egentlig ansvar for å følge opp kvinner som har opplevd fødselstraumer, og hvor kan disse kvinnene søke hjelp? Og hvilken unike rolle kan jordmødre spille i å bidra til forebygging av psykiske fødselsskader?"

Hva er #Bekkensjekken? Osteopat Ingunn kan gi oss svar! I sin praksis skreddersyr hun behandlingen for gravide, nybakte mødre og spedbarn.

Hva kan osteopati bidra med innen kvinnehelse og for barna våre? Målet med foredraget er å gi faglig påfyll innen temaene bekkenløsning, inkontinens, spedbarn med kolikk og stiv nakke blant annet. Hva sier forskning innen feltet? 

I en ny hverdag kan dette ha stor betydning og være forskjellen på hvordan starten blir for babyen og foreldrene.

Ingunn vil snakke om viktighet av fysisk aktivitet og hvordan hun veileder ut fra et osteopatisk synspunkt.

Klinisk erfaring innen faget viser at mange gravide raskt får en bedret hverdag med osteopati som er målrettet mot å se årsaker samt fungere som smertelindring ved bekkenløsning før og etter fødsel.  Ingunn jobber for et bedre tverrfaglig samarbeid da hun mener dette gir pasientene en bedre oppfølging og de forskjellige faggruppene kan inspirere og lære av hverandre.

continuity of care.png
#JordmorKan+Ordsky.jpeg.jpg

Æresgjest på FødselsFestivalen2021

Bunadsgeriljaleder

Anja Cecilie Solvik

Anja C Solvik.jpg

Anja tok initiativet til et opprør mot sentraliseringen av fødetilbudet i Norge den 1 april 2019 da hun ble fotografert utenfor Kristiansund sykehus i ført bunad. Hun oppfordret med dette kvinner og familier å protestere mot planer om nedstenging og sammenslåing av sykehusene Kristiansund og Molde. Bunadsgeriljaen har vokst til å bli en landsomfattende folkebevegelse som kjemper for nærhet til et trygt og godt fødetilbud for alle i hele landet. Bunadsgeriljaen er tverrpolitisk gruppe som har makt til å påvirke politiske vedtak. 

NSF Jordmorforbundet stand.jpg

Ingunn Backe Wennberg, osteopat DO, barneosteopat, fysioterapeut. Hun har jobbet over 15 år som fysioterapeut. Hun tok deretter osteopatiutdanning. I 2000 startet hun Drammens første osteopati-klinikk; Drammen Osteopati. Kvinnehelse og bekkenløsning var viktige temaer også som fysioterapeut. Kunnskapen om trening, råd og veiledning herfra er bragt inni den manuelle osteopatiske praksis.